• طراحی برند شخصی و مدل هویت اجتماعی در افکار عمومی
  • اجرای دوره‌های اختصاصی دیپلماسی رفتاری، سخن‌ورزی و سایر دوره‌های مورد نیاز
  • تدوین محتوای سخنرانی ‌های کاربردی و تخصصی بر اساس تحلیل مخاطب
  • برجسته‌سازی با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و خبری
  • طراحی، تامین محتوا و مدیریت درگاه‌های مجازی و رسانه‌های اجتماعی
  • توسعه‌ی حضور اجتماعی در رویدادها و مجامع مرتبط