• برگزاری همایش‌های سالیانه‌ی کارکنان سازمان‌ها
  • برگزاری رویدادهای ماهیانه و یا فصلی در سطوح مدیران میانی و عملیاتی (استندآپ میتینگ، نشست‌های فصلی)
  • برگزاری کنفرانس‌های کاربردی با رویکرد بازاریابی محصول برای مشتریان بالقوه و بالفعل
  • برگزاری کنفرانس‌های تخصصی متناسب توسعه‌ی دانش مورد نیاز و برتری استراتژیک میان رقبای کلیدی
  • برگزاری تورهای آموزشی و کاربردی متناسب با نیازهای سازمان
  • طراحی و راه اندازی و پشتیبانی درگاه‌های ارتباطی همایش‌ها و کنفرانس‌ها
  • برقراری لینک ارتباطی با مراکز مرتبط با موضوع همایش‌ها و کنفرانس‌ها در استان‌ها
  • طراحی و اجرای ثبت نام و ثبت مقالات به صورت آنلاین، پذیرش، صدور کارت، صدور گواهینامه و تقدیرنامه

برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها